به گزارش پایگاه خبری اصفهان ۲۴، معضل ترافیک در عصر کنونی باعث ایجاد خسارات و چالش‌های فراگیر و جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. حل این بحران نیازمند نقشه مسیر و هدفگذاری‌های راهبردی و بهرهگیری از همه اهرم‌ها و اجتناب از برنامه‌های سلیقه محور است.

باوجود اقدامات فراوانی که در گذشته صورت گرفته، هنوز این چالش بزرگ رفع نشده است و این مسئله از ناکافی بودن و عدم استفاده از ابزارهای مناسب و امکانات کارآمد حکایت دارد.

بااینوجود، باید به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، شهرداری‌ها، شورای عالی ترافیک به عنوان متولیان ساماندهی وضعیت بحرانی ترافیک در کشور یادآور شد که مهمترین اصل در مواجهه با هر معضلی، بهره گیری از متخصصان است.

وجود ظرفیت بالای علمی کشور در رشته‌های تخصصی ترافیک شامل مهندسان راه و ترابری، حمل و نقل و رشته‌های مرتبط و نگاه تخصص محور میتواند نقش راه گشایی در حل پدیده افزایش مداوم ترافیک در جادهها و شهرها داشته باشد.

در پژوهش عارضه‌سنجی تأثیرگذاری رشته مهندسی ترافیک سازمان نظام مهندسی در سیاستهای مدیریت شهری به طور حرفه‌ای به این موضوع پرداخته شده به طوریکه در این پژوهش با مطالعات صورت گرفته در خصوص برنامه ریزی شهری و اجرای سیاست‌ها به روش‌های مدرن و هوشمند و با نگرش علمی و کاربردی، برای حل این معضل، راهکارهای اجرایی ارائه شده است.

البته باتوجه به تبیین مبحث بیست و سوم مقررات ملی ساختمان، بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان ترافیک با تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارگروههای مشترک بین شهرداری و نظام مهندسی از طریق وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به طور ویژه دنبال می‌شود.

درعین حال، این مسئله با استاندارد ساختمان‌سازی در موضوع ترافیک ارتباط مستقیم دارد. عارضهیابی مشکلات ترافیکی ناشی از سوءمدیریت این حوزه در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس و به طور خاص کلانشهرها و مراکز استان‌ها و شهرهای سیاحتی و بین‌شهری باید موردتوجه قرار گیرد.

از سویی، رعایت ضوابط تخصصی مهندسی ترافیک در طراحی و اجرای پروژههای مربوطه، صرفه‌جویی در هزینه‌های منابع طبیعی و ملی به طور چشمگیری تأثیرگذار است. به طور مثال، در احداث خطوط اتوبوس‌های تندرو در شهرها )BRT )ضرورت مطالعات علمی و میدانی دارای اهمیت است، چراکه با تغییر مدیریت و عدم آینده‌نگری و بروز مشکلات جدید باعث ایجاد و تخریب‌های متعدد شده است.

از سوی دیگر، عدم استقبال تحصیل در رشته‌های مرتبط با مهندسی ترافیک به دلیل کمبود بستر مناسب برای اشتغال در این رشته مهم و پرکاربرد در کشور باتوجه به افزایش تولید خودرو نیز بیانگر فقدان جایگاه متخصصان در این زمینه است که بازنگری و توجه به سیاستگذاران را نیاز دارد.

بنا به گزارش روزنامه اصفهان امروز، این معضل نیازمند اقدام ملی است که با نگاهی جامع و اصولی و مدون با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و در صدر آن سازمان شهرداری‌های کشور به عنوان متولی و سازمان نظام مهندسی بهعنوان متصدی و بهره گیری از دانشگاه‌ها و مطالعات و تحقیقات تخصصی روز دنیا، با عارضه سنجی دقیق و ایجاد راهکارهای مناسب در پی حل آن بر آیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.