سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اصفهان ۲۴ به آمار تصادفات روز گذشته اظهار داشت: در روز گذشته بالغ بر ۶۹۵ تصادف در سطح معابر استان اصفهان رخ داد که ۷۲ فقره آن جرحی، ۶۳۲ مورد خسارتی و در مجموع هزار و ۴۱۷ خودرو خسارت دیدند که لغزندگی معابر با بارش باران و مکانهایی که زیر درخت توت بود مزید بر علت تصادفات شد.
وی تاکید کرد: روز گذشته دو مورد قیچی شدن تریلر در بزرگراه شهید دستجردی رخ داد که اتفاق غیرعادی محسوب می‌شود که نیاز به بررسی دارد که آیا جنس آسفالتٍ، شیب بزرگراه و یا علل دیگر موجب این اتفاق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.